Usługa administrowania budynkami

Leach & McGuire

mg0794800px.jpg

Administracja budynkami

W Polsce administrację nieruchomościami zbyt długo uważano za "niezbędny koszt", a nie potencjalną "wartość dodaną" budynku. Leach & McGuire próbują zmienić tę percepcję i podnieść wartość nieruchomości poprzez odpowiednie zarządzanie budynkami, a nie pełnienie jedynie roli administracyjnej.

Chociaż wiele aspektów pracy zarządcy nieruchomości pozostaje nadal w niezmienionej postaci, (takich jak spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz wymogów prawnych, obowiązkowe przeglądy i nadzorowanie gwarancji oraz działania dotyczące utrzymania nieruchomości), istnieją także obszary, w których działania zarządcy nieruchomości mogą być bardziej innowacyjne. Zastosowane rozwiązania techniczne mogą sprzyjać efektywności, podczas gdy właściwie przygotowane długoterminowe plany zarządzania są okazją do ulepszenia oraz modernizacji nieruchomości, co wymiernie wpływa na jej wartość.