Usługa zarządzania inwestycjami mieszkaniowymi

Leach & McGuire

111200.jpg e6531200.jpg

Zarządzanie najmem

Dział zarządzania najmem (Property Management) Leach & McGuire współpracuje z zespołem agentów, w celu identyfikacji najemcy, wprowadzenia jego danych do systemu oraz podpisania z nim umowy. Poza administrowaniem danymi najemców, zespół jest odpowiedzialny za ściąganie należności, windykację ewentualnych długów, administrowanie rachunkami bankowymi oraz przypominanie o płatnościach.

Komunikacja pomiędzy najemcą i wynajmującym jest absolutnie kluczowa, zatem e-maile, telefony oraz osobiste wizyty w danym mieszkaniu stanowią integralną część usług zarządzania nieruchomością. Pozostałe obowiązki działu zarządzania to kontakt z zewnętrznymi dostawcami usług i mediów, a także z ubezpieczycielami oraz instytucjami miejskimi. Wszystkie informacje są gromadzone, w celu zaprezentowania naszym klientom podstawowego, jak również bardziej szczegółowego sprawozdania, co w rezultacie umożliwia dokładne zaplanowanie budżetu na przyszłe lata.